Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Biblioteka

Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary

 

Oczekujemy na czytelników:

 • poniedziałek od 10.30 do 15.00
 • środa od 9.30 do 14.30
 • czwartek od 10.30 do 15.00
 • piątek od 8.00 do 12.00

 

 

Zbiory biblioteki to ponad 14 000 woluminów, księgozbiór podręczny czytelni stanowią: encyklopedie, słowniki, leksykony i albumy z historii sztuki. Zbiory multimedialne to: kasety dotyczące literatury, historii, geografii, a także profilaktyki uzależnień, kasety audio (języki obce), encyklopedie, atlasy i filmy na płytach CD.

W czytelni dostępne są także numery archiwalne gazetki szkolnej „Mały Kazio”. Można korzystać z następujących tytułów prasowych : Rzeczpospolita, Polityka, Wprost, Newsweek, Cogito, Perspektywy, Charaktery, Świat Nauki, Chip. Specjalnie wydzielone i propagowane są nowe nabytki.

 

Oferta edukacyjna:

 • Lekcje biblioteczne dla klas pierwszych „Źródła informacji;
 • Lekcje z elementami biblioterapii;
 • lekcje biblioteczne dla klas trzecich „Od czego zacząć” – porady bibliograficzne.

 

Specjalnie dla maturzystów:

 • Informatory dla kandydatów na studia;
 • Teczka z informacjami o kierunkach i zawodach – wycinki z Cogito;
 • Teczka informacyjna dotycząca nowej matury;
 • Teczka porad bibliograficznych do prezentacji maturalnej;
 • Segregatory : motywy literackie, opracowania lektur, epoki literackie, analizy wierszy, analizy obrazów, sylabusy;
 • „Nowa matura z języka polskiego” – dodatki specjalne Cogito;
 • „Informatory maturalne” od 2005 roku z poszczególnych przedmiotów.
 • Prowadzone są lekcje biblioteczne na temat sporządzenia bibliografii i wykorzystania zbiorów biblioteki do prezentacji maturalnej
 • Udzielane są indywidualne konsultacje przy poszukiwaniach bibliograficznych

 

Nasze działania

 1. 0 komputeryzacji i Internecie:
  trwa wprowadzanie danych w programie MOL skomputeryzowano już 80% zbiorów, posiadamy także dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu: do pracy dla uczniów oraz do pracy dla nauczycieli - bibliotekarzy;
   
 2. Wolontariat:
  - koncerty charytatywne, loterie, aukcje prac uczniów i nauczycieli;
  - akcja „Pomóż Mikołajowi”– na rzecz dzieci potrzebujących;
  - pomoc schroniskom dla zwierząt (przekazywanie zebranych kocy, misek, pieniędzy);
  - akcja „Góra grosza” (wspólnie z samorządem szkolnym);
  - akcja „Szkoło pomóż i Ty” – sprzedaż w bibliotece kalendarzyków cegiełek;
  - akcja na rzecz ratowania koni „Klub Gaja” (zbieranie podpisów, gazetki informacyjne).
   
 3. Wystawy:
  - przebudzenie się do książki - ekspozycja ciekawych prac plastyków – wystawa we współpracy z ursynowską Galeria Działań;
  - wystawa karykatur pisarzy - rysunki E. Lipińskiego w czytelni;
  - wystawy w gablocie – „Dzieje książki”, „Sprawy sercowe Kazimierza Wielkiego”;
  - wystawy zdjęć z akcji charytatywnych: wystawa plakatów A. Muchy – ekspozycja na korytarzu;
  - przygotowanie wystaw indywidualnych – promocja talentów uczniowskich, praca przy dokumentowaniu wydarzeń do kroniki szkoły.
   
 4. Inne wydarzenia:
  - „We are the Future” - festiwal szkolny poświęcony programowi pomocy dzieciom w Afryce (Kolory Afryki – wystawa, degustacja regionalnych potraw, pokazy artystyczne, kiermasz wyrobów afrykańskich, kawiarnia U Szamana, wróżby);
  - Dzień afrykański w bibliotece - promocja książki Kapuścińskiego Heban, czytanie bajek murzyńskich, wystawa przedmiotów sztuki użytkowej;
  - Wróżby z antologii poezji - Katarzynki i Andrzejki;
  - Przygotowanie scenariusza i wystawienie jasełek na koncercie świątecznym;
  - Prace plastyczne w bibliotece - lepienie aniołków z masy solnej na aukcje charytatywną, budowanie szopki;
  - Wyjścia na wystawy, lekcje muzealne;
  - Konkurs na recenzję „Wypożyczyłem, przeczytałem i...”;
  - Konkursy recytatorskie;
  - Kiermasze podręczników nowych i używanych;
  -bookcrossing w szkole, czyli "Uwolnij książkę"

Zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych tematy wypracowań na egzaminie pisemnym z języka polskiego będą formułowane na podstawie następujących utworów:

Poziom podstawowy - literatura polska

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
 • Daniel Naborowski - wybór wierszy
 • Wacław Potocki - wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki - satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
 • Adam Mickiewicz - Dziady cz. III
 • Juliusz Słowacki - Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz - wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki - wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
 • Bolesław Prus - Lalka
 • Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem - fragmenty: przy mogile Jana i Cecylii, przy mogile powstańców
 • Eliza Orzeszkowa - Gloria victis
 • Maria Konopnicka - Mendel Gdański
 • Bolesław Prus - Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz - Potop
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz - wybór wierszy
 • Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański - Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont - Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski - Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz - Ferdydurke
 • Zofia Nałkowska - Granica
 • Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat
 • Bolesław Leśmian - wybór wierszy
 • Julian Tuwim - wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
 • Czesław Miłosz - wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert - wybór wierszy
 • Miron Białoszewski - wybór wierszy
 • Wisława Szymborska - wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak - wybór wierszy
 • Jan Twardowski - wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek - Tango
 • Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

Poziom podstawowy - literatura powszechna

 • Sofokles - Król Edyp
 • Horacy - wybór pieśni
 • William Shakespeare - Makbet
 • Molier - Świętoszek
 • Johann Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
 • Joseph Conrad - Jądro ciemności
 • Albert Camus – Dżuma

Poziom rozszerzony - jw. a ponadto:

Poziom rozszerzony - literatura polska

 • Jan Kochanowski - Treny
 • Juliusz Słowacki - Kordian
 • Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy

Poziom rozszerzony - literatura powszechna

 • Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang - Goethe Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka - Proces
 • Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
 • Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

 

Cytaty

Nie czyta się nie dlatego, że się biednieje,
lecz biednieje się dlatego, że się nie czyta.
Nic nie może zastąpić lektury. Tekst czytany wzbudza inne obrazy u każdego czytelnika. Lektura pozwala człowiekowi kreować swój wewnętrzny świat i zbudować niepowtarzalną tożsamość.
Florence Briere-Loth

Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych
Jim Trelease

Zawsze wyobrażałem sobie Raj jako bibliotekę; nigdy jako ogród.
Jorge Luis Borges

Książka jest paszportem do świata, paszport ten pozwala przekraczać granice czasu i przestrzeni, przynosi człowiekowi radość i przyczynia się do jego rozwoju. Dla czytelnika książka może być wiernym towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń albo źródłem mądrości. Czytelnik jest obdarzony wolnością wyboru tematu, jak i wyznaczania celu swej lektury, dzięki temu książka staje się środkiem uprzywilejowanego komunikowania się z innymi ludźmi.
UNESCO

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.
Jan Paweł II

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.
Jacques Vallee des Barreaux

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie.
Wolter

Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat.
Maksym Gorki

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.
Kornel Makuszyński

Książka to nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia.
Ignacy Krasicki

Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje.
Ludwig Andreas Feuerbach

Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę usłyszysz czytelniku, dźwięk pusty.
Adolf Nowaczyński

Książki oddane na makulaturę dowodzą, że cierpliwość papieru ma swoje granice.
Horacy Safrin

Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
Jarosław Iwaszkiewicz

Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.
Jarosław Iwaszkiewicz

Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce. Są książki, które wzruszają, i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe.
Mieczysław Jastrun

Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.
Jan Parandowski

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.
Denis Diderot

Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce; na jeden żywot jest skazany.
Józef Czechowicz

Gdy ktoś czyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie - wygra.
Henryk Sienkiewicz

 

 

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz